Dokumenty

Dokumenty domovů pro seniory

a) Dokumenty k přijetí:

b) Dokumenty k ochraně osobních ůdajů - Charitní dům pokojného stáří sv. Františka:

c) Dokumenty k ochraně osobních ůdajů - Domov pro seniory U Kaple, Dětmarovice:

d) Dokumenty k podávání podnětů, připomínek či stížností - Charitní dům pokojného stáří sv. Františka:

e) Dokumenty k podávání podnětů, připomínek či stížností - Domov pro seniory U Kaple, Dětmarovice:

Dokumenty Občanské poradny v Bohumíně

Dokumenty Noclehárny sv. Martina

Dokumenty Nízkoprahového denního centra