Noclehárna sv. Martina

          Noclehárna

Sociální služba Noclehárna sv. Martina je registrována a poskytována od 21. 11. 2011. 

S čím služba může pomoci?

Jedná se především o ztrátu bydlení či ubytování a s tím související:

 • absence možnosti přespání,
 • absence podmínek pro osobní hygienu,
 • omezení či ztráta návyků péče o vlastní osobu,
 • ztráta kompetencí při vyřizování osobních záležitostí - vyřízení osobních dokladů, vyřizování na úřadech, péče o své zdraví, hospodaření s financemi, zajišťování bydlení, vyhledávání volných pracovních míst, dobrá spolupráce s úřady, zajištění následných či komerčních služeb,
 • ztráta bezpečného prostoru a možnosti ukládat si své osobní věci v bezpečí,
 • omezení nebo ztráta pracovních návyků,
 • omezení nebo ztráta sociálních a rodinných kontaktů.

Služba noclehárny  lidem poskytuje pomoc a podporu, a to s důrazem na individuální přístup, lidskost, úctu a respekt.

Služba Noclehárny sv. Martina je poskytována v době od:

 • pondělí až pátek od 19.30 hod. do 9.00 hod.
 • sobota, neděle, svátky od 19.3.0  hod. do 7.30 hod.

Galerie/služby

Zájemci o sociální službu se mohou informovat osobně, telefonicky či e-mailem viz. Kontakty.

Služba je financována vícezdrojově:
 • z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí,
 • z finačních prostředků Moravskoslezkého kraje, 
 • z finačních prostředků Města Bohumín,
 • z úhrad klientů,
 • z darů a sbírek.

stažený soubor   stažený soubor 2

Poslání služby:

Sociální služba Noclehárna sv. Martina je určena lidem - mužům a ženám starším 18-ti let, kteří se vlivem nepříznivé sociální situace ocitli bez přístřeší. Naši klienti mají možnost využít nocleh, vyprat a vysušit si své oblečení, umýt se, najíst se. Mohou se s pracovníky poradit o věcech, se kterými si nevědí rady nebo se kterými potřebují pomoci, aby změnili svou životní situaci.

Vymezení nepříznivých sociálních situací, na které služba reaguje:

Ztráta bydlení či ubytování a s tím související:

- absence možnosti přespání

- absence podmínek pro osobní hygienu

- omezení či ztráta návyků péče o vlastní osobu

- ztráta kompetencí při vyřizování osobních záležitostí - vyřízení osobních dokladů, vyřizování na úřadech, péče o své zdraví, hospodaření s financemi, zajišťování bydlení, vyhledávání volných pracovních míst, dobrá spolupráce s úřady, zajištaní následních či komerčních služeb

- ztráta bezpečného prostoru a možnosti ukládat si své osobní věci v bezpečí

- omezení nebo ztráta pracovních návyků

- omezení nebo ztráta sociálních a rodinných kontaktů

Cíle služby:

 • Klient, který je vyspaný, odpočatý, umytý, vhodně oblečený                             - dosáhneme tak, že poskytneme zázemí pro přespání, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci
 • Klient, který se cítí bezpečně                                                                                 - dosáhneme tím, že poskytneme bezpečný prostor k tomu, aby se klient nestával obětí trestné činnosti (okrádání, vyhrožování, fyzické napadání)
 • Klient, který má informace a podporu pro změnu své životní situace               - dosáhneme tím, že informujeme o možnostech a pomůžeme k dosažení co největší samostatnosti podle individuálních možností klienta (pomoc s řešením financí, zdraví, osobních dokladů, následných služeb - nízkoprahové centrum, azylový dům, byty s doprovodným sociálním programem a bydlení - ubytovny, komerční bydlení)
 • Klient, který se cítí užitečný                                                                                   - dosáhneme tím, že klientovi poskytneme možnost k udržení nebo získání pracovních návyků formou jejich pomoci při chodu noclehárny

Cílová skupina:

Služba je určena mužům a ženám bez přístřeší starším 18-ti let.

Negativní cílová skupina:

 • služba není poskytována osobám trvale odkázaným na invalidní vozík.
 • osobám nevidomým nebo neslyšícím bez doprovodu a cizincům bez tlumočníka může být služba poskytnuta v nezbytném rozsahu s tím, že situace těchto osob bude řešena se sociální pracovnicí v nejbližší pracovní den 

 Zásady poskytované služby:

 • Respektování důstojnosti – každý člověk je jedinečnou bytostní. Pracovníci ke klientovi přistupují laskavě, bez předsudků
 • Respektování svobodné vůle – pracovníci respektují svobodnou vůli klienta při konkrténích krocích v řešení jeho nepříznivé situace
 • Individuální přístup – pracovníci přistupují ke klientovi s ohledem na jeho možnosti. Klient si sám určuje rozsah využití nabízených služeb
 • Nízkoprahovost – právo na vstup do noclehárny mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny. Klient může službu využívat bez předchodzí domluvy, bez doporučení
 • Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti

Kapacita:

Kapacita činí 15 lůžek pro muže a 5 lůžek pro ženy

Rozsah poskytování základních služeb:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat tyto služby:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu nebo pomoc při osobní hygieně (sprcha, vyprání a vysušení prádla)
 • poskytuntí přenocování (nocleh, úklid a výměna ložního prádla)
 • základní sociální poradenství (pomoc s vyřizování osobních dokladů, pomoc s finančím hospodařením - ukládání a výběr peněz, pomoc se zajišťováním bydlení, podpora dobré spolupráce s úřady, zajištění následných služeb)

Dále poskytujeme:

 • teplý čaj zdarma
 • zázemí pro přípravu valstní stravy
 • možnost zakoupení jednoduché stravy (instantní polévka, káva)
 • možnost zakoupení hygienických potřeb (kompenzační pomůcka, holítko)
 • možnost využití pastorační péče
 • možnost využití charitního šatníku v nouzové situaci
 • možnost využití charitního služebního vozidla v nouzové situaci za poplatek

Doba poskytování služby:

pondělí    19:30-9:00

úterý        19:30-9:00

středa      19:30-9:00

čtvrtek     19:30-9:00

pátek       19:30-9:00

sobota     19:30-7:30

neděle     19:30-7:30

 Materiálně-technické podmínky:

Budova je majetkem Městského úřadu Bohumín

Charita Bohumín je nájemcem s uzavřenou nájemní smlouvou pro dlouhodobý pronájem na dobu neurčitou.

Adresa: Drátovenská 198, 735 51 Bohumín – Pudlov.

Pro potřeby noclehárny jsou k dispozici prostory o rozloze cca 100 m2 o těchto místnostech:     

 • dvě mužské ložnice se třemi sprchovými koupty a dvěmi WC
 • jedna ženská ložnice s koupelnou a WC
 • zázemní pro zaměstnance
 • kuchyňka   
 • zahrada s venkovním altánem pro terapeutické aktivity       

Podávání stížností:      

Jakékoliv náměty připomínky či stížnosti bereme jako možnost zlepšení naší služby.  

Pravidla pro vyřizování připomínek a stižností

Formulář pro přijetí a řešení připomínky, stížnosti

Ochrana osobních údajů:

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta)