Další informace o službě

Poslání

Sociální služba Noclehárna sv. Martina Charity Bohumín je určena lidem – mužům i ženám starším 18-i let, kteří se vlivem nepříznivé sociální situace ocitli bez přístřeší. Naši klienti mají možnost využít nocleh, vyprat a vysušit si své oblečení, umýt se, najíst se. Mohou se s pracovníky poradit o věcech, se kterými si nevědí rady nebo se kterými potřebují pomoci, aby změnili svou životní situaci.

Cíle

  • Klient, který je vyspaný, odpočatý, umytý, vhodně oblečený - dosáhneme tím, že poskytneme zázemí pro přespání, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci.
  • Klient, který se cítí bezpečně - dosáhneme tím, že poskytneme bezpečný prostor k tomu, aby se klient nestával obětí trestné činnosti (okrádání, vyhrožování, fyzické napadání).
  • Klient, který má informace a podporu pro změnu své životní situace - dosáhneme tím, že informujeme o možnostech a pomůžeme k dosažení co největší samostatnosti podle individuálních možností klienta (pomoc s řešením financí, zdraví, osobních dokladů, následných služeb - nízkoprahové centrum, azylový dům, byty s doprovodným sociálním programem a bydlení - ubytovny, komerční bydlení).
  • Klient, který se cítí užitečný - dosáhneme tím, že klientovi poskytneme možnost k udržení nebo získání pracovních návyků formou jejich pomoci při chodu noclehárny.

Zásady

  • Respektování důstojnosti – každý člověk je jedinečnou bytostí. Pracovníci ke klientovi přistupují laskavě, bez předsudků.
  • Respektování svobody volby – pracovníci respektují svobodnou volbu klienta při konkrétních krocích v řešeních jeho nepříznivé situace.
  • Individuální přístup – pracovníci přistupují ke klientovi s ohledem na jeho možnosti. Klient si sám určuje rozsah využití nabízených služeb.
  • Nízkoprahovost – právo na vstup do noclehárny mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny. Klient může službu využívat bez předchozí domluvy, bez doporučení.
  • Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti.

Podněty, připomínky, stížnosti

Chcete nám pomoci zkvalitňovat službu, náte nějaký návrh, námět, připomínku nebo i stížnost? 

Více najdete na Dokumenty

Ceník

Nocležné je 35,- Kč za noc.