Charitní dům sv. Kláry

    IMG_20191015_170209 

Odlehčovací služby

"Přechodný pobyt" byl v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka zaveden v květnu 2005 a červnu 2006 byla oficiáoně registrovaná sociální služba Odlehčovací služby. Nejdříve se jednalo pouze o jedno lůžko pro tvz. přechodný pobyt; pak byla služba až do konce roku 2019 poskytovaná se dvěma lůžky. Od 1. 1. 2020 jsme službu rozšířili od 8 lůžek; celková kapacita je tedy v současné době na 10 lůžek. V lednu 2020 se také služba přestěhovala do nově zrekonsturovaného objektu Charitního domu sv. Kláry ve Starém Bohumíně.

Charitní dům sv. Kláry poskytuje službu Odlehčovací služba, která poskytuje na přechodnou dobu podporu a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci danou sníženou soběstačností vlivem věku a zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a tím umožnit pečujícím osobám prostor pro nezbytný odpočinek.

Odlehčovací služba poskytuje pomoc a podporu, a to s důrazem na individuální přístup, lidskost, úctu a respekt.

Odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě v příjemném a vstřícném prostředí viz. Galerie.

Zájemci o sociální službu si mohou podat Žádost osobně či e-mailem viz. Kontakty.

Ceny služeb poskytovaných v Charitním domě sv. Kláry jsou k nahlédnutí a stažení v sekci Dokumenty.

 

Služba je financována vícezdrojově:
  • z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí,
  • z finačních prostředků Moravksoslezkého kraje, 
  • z finačních prostředků Města Bohumín,
  • z úhrad klientů,
  • z darů a sbírek,
  • z Evropských sociálních fondů.

stažený soubor   stažený soubor 2IROP_CZ_RO_B_C RGB