Charitní dům pokojného stáří sv. Františka

Sv. František

Domov pro seniory

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka, kde je posykytována sociální služba Domov pro seniory byl otevřen dne 12.11.1998. V červnu roku 2006 byla služba domova pro seniory registrována.

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka, kde je posykytována sociální služba Domov pro seniory byl otevřen dne 12.11.1998. V červnu roku 2006 byla služba domova pro seniory registrována.

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka je pobytovou službou, která je určena lidem starším 65 let z Bohumína a blízkého okolí, kteří z důvodu špatného zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny, známých či jiných osob nebo terénních služeb.

Služba domov pro seniory těmto lidem poskytuje pomoc a podporu, a to s důrazem na individuální přístup, lidskost, úctu a respekt.

Služba domov pro seniory je poskytována nepřetržitě v příjemném a vstřícném prostředí viz Galerie/služby

Zájemci o sociální službu si mohou podat Žádost osobně či e-mailem viz Kontakty.

Ceny služeb poskytovaných v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka jsou k nahlédnutí a stažení v sekci Dokumenty.

Služba je financována vícezdrojově:
  • z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí,
  • z finačních prostředků Moravskoslezkého kraje,
  • z finačních prostředků Města Bohumín,
  • z úhrad klientů,
  • z darů a sbírek.

stažený soubor   stažený soubor 2