Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

 

IMG_20190722_134416

Sociální služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bze přístřeší je poskytována od 5. 1. 2009. V říjnu téhož roku  byla služba registrována.

S čím služba může pomoci?

Jedná se především o ztrátu bydlení či ubytování a s tím související:

 • absence podmínek pro osobní hygienu,                                                                
 • omezení či ztráta návyků péče o vlastní osobu,                                                         
 • absence potravinového servisu (strava či umožnění přípravy stravy), 
 • ztráta kompetencí při vyřizování osobních záležitostí (vyřizování osobních dokladů, vyřizování na úřadech, péče o své zdraví, hospodaření s financemi, zajišťování ubytování, vyhledávání volných pracovních míst, dobrá spolupráce s úřady, zajištění následných služeb či komerčních služeb,                                                                                                                           
 • ztráta bezpečného prostoru a možnosti ukládat si své osobní věci v bezpečí,                                                                                                                                        
 • omezení nebo ztráta pracovních návyků,                                                
 • omezení nebo ztráta sociálních a rodinných kontaktů.

Služba nízkoprahovédho denního centra těmto lidem poskytuje pomoc a podporu, a to s důrazem na individuální přístup, lidskost, úctu a respekt.

Služba nízkoprahové denní centrum je poskytována v době od pondělí až pátek od 9.00 hod. do 13.00 hod. ve vstřícném prostředí viz. Galerie/služby

Zájemci o sociální službu se mohou informovat osobně, telefonicky či e-mailem viz. Kontakty.

Služba je financována vícezdrojově:
 • z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí,
 • z finačních prostředků Moravskoslezkého kraje,
 • z finačních prostředků Města Bohumín,
 • z úhrad klientů,
 • z darů a sbírek.

stažený soubor   stažený soubor 2