Podpořte nás

Je několik možností, kdy můžete někomu potřebnému pomoci, přispět nebo jen podpořit charitní dilo:

  • Postní almužna - prostřednictvím finačního daru ve vašem kostel v postní době - více informací na https://www.postnialmuzna.cz/.
  • Tříkrálová sbírka - každoroční celorepubliková sbírka, která se koná v období od 1.1. do 14. 1. daného roku - více informací zde.
  • Přímá pomoc - např. klientům Denního centra pro osoby bez přístřeší či Noclehárny sv. Martina můžete pomoci prostřednictvím potravinové pomoci (ideální jsou trvanlivé potraviny) nebo můžete pomoci i liden, převážně rodinám s dětmi, kterým pomoc zprostředkujeme (opět potraviny, drogenie nebo pleny a potřeby pro miminka). Přímá pomoc je také dar šatstva, obuvi, hraček, nádobí či domácích spotřebičů (pračka, lednička, ...) do charitního šatníku.
  • Finační dary Charitě Bohumíne nebo jednotlivých střediskům - více na Chci pomoci.