Další informace o službě

Poslání

Sociální služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Charity Bohumín je určena lidem - mužům a ženám starším 18-ti let, kteří se ocitli bez přístřeší. Naši klienti mají možnost využít zázemí k odpočinku, vyprat a uložit si své oblečení, umýt se, najíst se. Mohou se s pracovníky poradit o věcech, se kterými si nevědí rady nebo se kterými potřebují pomoci nebo aby změnili svou životní situaci.

Cíle

  • Klient, který je sytý, umytý, vhodně oblečený - klientům poskytneme zázemí pro využití jednoduché stravy, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci a vytvoření prostoru pro odpočinek
  • Klient, který se cítí bezpečně - klientům poskytneme bezpečný prostor k tomu, aby se nestávali oběťmi trestné činnosti (okrádání, vyhrožování, fyzické napadání)
  • Klient, který se cítí užitečný - klientům poskytneme možnost udržení nebo získání pracovních návyků formou jejich dobrovolné pomoci při chodu denního centra
  • Klient, který má informace a podporu - klientům pomúžeme informací o možnostech řešení jeho situace nebo podporou k dosažení co největší samostatnosti podle jeho individuálních možností (pomoc s řešením financí, zdraví, osobních dokladů, bydlení, zaměstnání) 

Zásady

  • Respektování důstojnosti - každý člověk je jedinečnou bytostí. Pracovníci ke klientům přistupují laskavě, bez předsudků. 
  • Respektování svobody volby – pracovníci respektují svobodnou volbu klienta při konkrétních krocích v řešeních jeho nepříznivé situace. 
  • Individuální přístup – pracovníci přistupují ke klientovi s ohledem na jeho možnosti. Klient si sám určuje rozsah využití nabízených služeb. 
  • Nízkoprahovost – právo na vstup do denního centra mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny. Klient může službu využívat bez předchozí domluvy, bez doporučení. 
  • Anonymita  při využívání služby nemusí klient sdělovat své jméno a další osobní údaje, neprokazuje svou totožnost.  
  • Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti. 

Podněty, připomínky, stížnosti

Chcete nám pomoci zkvalitňovat službu, náte nějaký návrh, námět, připomínku nebo i stížnost? 

Více najdete na Dokumenty

Ceník

Služba je poskytovaná bezplatně