Každý člověk je pro nás důležitý.

Kdo jsme

Charita Bohumín vznikla 1. 3. 1997. Je církevní organizací s vlastní právní subjektivitou. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR dne 14. 9. 1998, číslo evidence 8/1-08-706/1998. Jejím zřizovatelem je ostravsko-opavský biskup.

Více

Naše služby

Charita Bohumín má registrováno 5 sociálních služeb a 2 služby provozujem neregistrované.

Více
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín
Charita ČR
PSČR
Microsoft
Projekt IROP
Bonatrans
MSK
Město Bohumín