Další informace o službě

Poslání

Posláním Charitního domu pokojného stáří svatého Františka je poskytovat podporu a pomoc lidem starším 65-ti let, kteří již z důvodu špatného zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém bytě či domě ani za pomoci rodiny, terénní služby, známých či jiných osob

Cíle 

1/ Vytvořit vstřícné a příjemné prostředí, s maximálním respektováním zvyklostí člověka, který se u nás rozhodl žít

 • - klientovi poskytujeme adaptační dobu na to, aby si u nás co nejdříve zvykl, pracovníci s ním tráví více času, poskytují větší podporu při adaptaci v novém prostředí
 • - klient může mít vlastní drobné vybavení (např. oblíbené křeslo, oblíbená komoda)
 • - klient si může upravit pokoj podle svého přání (výmalba, rozmístění nábytku)

2/ Udržet co nejdéle stávající schopnosti a možnosti člověka, kterému službu poskytujeme

 • - klienta co nejvíce zapojujeme do volnočasových aktivit
 • - motivujeme klienta k tomu, aby co nejdéle pečoval o svou osobu, i když jen v drobných úkonech

3/ Zachovat rodinné a přátelské vztahy, vazby na místa, která byla důležitá v životě člověka, kterému poskytujeme službu

 • - příbuzní a přátelé mohou své blízké u nás navštívit kdykoliv
 • - poskytujeme služební auto, v případě potřeby i s doprovodem personálu, aby klient mohl navštívit své blízké, známé, nebo místa, která má rád

4/ Doprovodit lidi, kteří si naši službu vybrali, až k jejich přirozenému závěru života

 • - respektujeme přání klienta, jakým způsobem chce prožít závěr svého života
 • - poskytujeme podporu klientovi a jeho blízkým v závěru života klienta

 

Zásady

 • lidskost – péče pracovníků je laskavá a ohleduplná. Do své práce vkládáme společně s lidskostí i duchovní rozměr.
 • úcta a respekt – pracovníci respektují vlastní vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jednáme vždy slušně, s respektem a vítáme, když je úcta a ohleduplnost vzájemná.
 • spolupráce a otevřenost – pracovníci kladou důraz na dobrou spolupráci s rodinou, přáteli a známými klientů.
 • duchovní podpora – v souladu s křesťanskými hodnotami pracovníci přistupují ke každému člověku jako k jedinečné osobnosti a nabízí duchovní podporu, pokud o ní klient má zájem.
 • individuální přístup – pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klientů a v takovém rozsahu, aby klientům pomohli naplňovat jejich potřeby.

Podněty, připomínky či stížnosti

Chcete nám pomoci zkvalitňovat službu, náte nějaký návrh, námět, připomínku nebo i stížnost? 

Více najdete na Dokumenty

Ceník

Viz Dokumenty

Kapacita

Služba je poskytovnána 19 klientům v 5 dvoulůžkových a 9 jednolůžkových pokojích.