logo MSK

Služba noclehárny je spolufinancována z dotací

Moravskoslezského kraje.

Dotace byly poskytnuty v roce 2015, 2016 i 2017.

 

 

Poslání služby:

Noclehárna sv. Martina Charity Bohumín poskytuje pomoc a podporu osobám bez přístřeší a vede a motivuje je ke změně nepříznivé sociální situace.

 

Cíle služby:

1) Vytvoření zázemí klientům pro využití noclehu, jednoduché stravy, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci

2) Poskytnutí bezpečného prostoru k tomu, aby se klienti nestávali oběťmi trestné činnosti (okrádání, vyhrožování, fyzické napadání)

3) Podpora změny stylu života podle individuálních možností klienta - pomoc s řešením financí, osobních doklad, následných služeb (nízkoprahové centrum, azylový dům, byty s doprovodným sociálním programem) a bydlení (ubytovny, kkomerční bydlení)

 

Cílová skupina:

Služba je určena mužům a ženám bez přístřeší starším 18-ti let.

 

Negativní cílová skupina:

 • služba není poskytována osobám trvale odkázaným na invalidní vozík.
 • osobám nevidomým nebo neslyšícím bez doprovodu a cizincům bez tlumočníka může být služba poskytnuta v nezbytném rozsahu s tím, že situace těchto osob bude řešena se sociální pracovnicí v nejbližší pracovní den 

 

Zásady poskytované služby:

Respektování důstojnosti – každý člověk je jedinečnou bytostní. Pracovníci ke klientovi přistupují laskavě, bez předsudků

Respektování svobodné vůle – pracovníci respektují svobodnou vůli klienta při konkrténích krocích v řešení jeho nepříznivé situace

Individuální přístup – pracovníci přistupují ke klientovi s ohledem na jeho možnosti. Klient si sám určuje rozsah využití nabízených služeb

Nízkoprahovost – právo na vstup do noclehárny mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny. Klient může službu využívat bez předchodzí domluvy, bez doporučení

Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti

 

Kapacita:

Kapacita činí 15 lůžek pro muže a 5 lůžek pro ženy

 

Rozsah poskytování základních služeb:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat tyto služby:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu nebo pomoc při osobní hygieně (sprcha, vyprání a vysušení prádla)
 • poskytuntí přenocování (mnocleh, úklid a výměna ložního prádla)
 • základní sociální poradenství (pomoc s vyřizování osobních dokladů, pomoc s finančím hospodařením - ukládání a výběr peněz, pomoc se zajišťováním bydlení, podpora dobré spolupráce s úřady, zajištění následných služeb)

Dále poskytujeme:

 • teplý čaj zdarma
 • zázemí pro přípravu valstní stravy
 • možnost zakoupení jednoduché stravy (instantní polévka, káva)
 • možnost zakoupení hygienických potřeb (kompenzační pomůcka, holítko)
 • možnost využití pastorační péče
 • možnost využití charitního šatníku v nouzové situaci
 • možnost využití charitního služebního vozidla v nouzové situaci za poplatek

 

Doba poskytování služby:

pondělí    19:30-9:00

úterý        19:30-9:00

středa      19:30-9:00

čtvrtek     19:30-9:00

pátek       19:30-9:00

sobota     19:30-7:30

neděle     19:30-7:30

 

 

Materiálně-technické podmínky:

Budova je majetkem Městského úřadu Bohumín

Charita Bohumín je nájemcem s uzavřenou nájemní smlouvou pro dlouhodobý pronájem na dobu neurčitou.

Adresa: Drátovenská 198, 735 51 Bohumín – Pudlov.

Pro potřeby noclehárny jsou k dispozici prostory o rozloze cca 100 m2 o těchto místnostech:     

 • dvě mužské ložnice se třemi sprchovými koupty a dvěmi WC
 • jedna ženská ložnice s koupelnou a WC
 • zázemní pro zaměstnance
 • kuchyňka   
 • zahrada s venkovním altánem pro terapeutické aktivity       

 

Mapa  https://mapy.cz/zakladni?x=18.3440676&y=49.8968297&z=18&base=ophoto&source=addr&id=10810309&q=Dr%C3%A1tovensk%C3%A1%20198                                                                                  

 

Lidé:

Karin Vitová, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovník