Další informace o službě

Ceník

Ceník půjčovného

WC křeslo 5,- Kč/den
WC vozík 5,- Kč/den
Sprchovací židle 5,- Kč/den
Chodítko 5,- Kč/den
Noční stolek k lůžku 5,- Kč/den
Invalidní vozík mechanický 10,- Kč/den
Procházkové křeslo polohovací 12,- Kč/den
Polohovací lůžko mechanické včetně matrace, hrazdy, hrazdičky, bočních zábran 20,- Kč/den

Polohovací lůžko elektrické včetně matrace, hrazdy, hrazdičky, bočních zábran


Antidekubitní matrace s kompresorem

25,- Kč/den


10,- Kč/den

Pomoc při přepravě, montáž / demontáž lůžka

100,- Kč/hod.

Ceník je platný od 1.1.2017

Provozní řád

Řád půjčovny

  1. Pomůcky se půjčují na základě předložení občanského průkazu osobám starším 18 let.  
  2. Pomůcky se půjčují na dobu dohodnutou ve “Smlouvě o výpůjčce“.  
  3. Provozní doba půjčovny je ve dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.00 hodin.  
  4. Vypůjčitel bere na vědomí, že je oprávněn použít pomůcku pouze pro vlastní potřebu a že půjčování této pomůcky dalším osobám je zakázáno.  
  5. Při převzetí pomůcky je vypůjčitel povinen: - přesvědčit se o stavu pomůcky - seznámit se se způsobem její obsluhy  
  6. Vypůjčitel odpovídá za vypůjčenou pomůcku a za její stav. Při používání je povinen zacházet s pomůckou s největší opatrností, pečovat o to, aby na pomůcce nevznikla škoda, případnou závadu hlásit půjčovně. V případě poškození, zničení nebo ztráty je povinen nahradit vzniklou škodu.  
  7. Povinností vypůjčitele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej.