Jak vaše dary pomáhají

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem

Finační dar ve výši 80 000,- Kč na opravu plovoucích podlah v pokojích klientů Charitního domu pokojného stáří sv. Františka ve Starém Bohumíně.

1  2 3 4 8 14 16 15 18