Projekt Živá paměť

Projekt Živá paměť NGO Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v ČR

Domov pro seniory Charitního domu pokojného stáří sv. Františka je od 1.7.2014 zařazen do projektu Živá paměť NGO Konsorcium. Přiložené dokumenty obsahují výsledky projektu NGO Konsorcium, a to za prvních 12 měsíců jeho působení.

NGO KONS _VÝSLEDKY ZA PRVNÍCH 12 MĚSÍCŮ_CJ.pdf