Půjčovna ošetřovatelských pomůcek   Kontakt:

   Telefon: 596 016 070, 601 351 077 

   Vedoucí půjčovny: Hedvika Běhálková

  Provozní doba: pondělí - pátek  7:00 – 14:00 hodin

Řád půjčovny

 1. Pomůcky se půjčují na základě předložení občanského průkazu osobám starším 18 let.  
 2. Pomůcky se půjčují na dobu dohodnutou ve “Smlouvě o výpůjčce“.  
 3. Provozní doba půjčovny je ve dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.00 hodin.  
 4. Vypůjčitel bere na vědomí, že je oprávněn použít pomůcku pouze pro vlastní potřebu a že půjčování této pomůcky dalším osobám je zakázáno.  
 5. Při převzetí pomůcky je vypůjčitel povinen: - přesvědčit se o stavu pomůcky - seznámit se se způsobem její obsluhy  
 6. Vypůjčitel odpovídá za vypůjčenou pomůcku a za její stav. Při používání je povinen zacházet s pomůckou s největší opatrností, pečovat o to, aby na pomůcce nevznikla škoda, případnou závadu hlásit půjčovně. V případě poškození, zničení nebo ztráty je povinen nahradit vzniklou škodu.  
 7. Povinností vypůjčitele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej.

Ceník půjčovného

WC křeslo 5,- Kč/den
WC vozík 5,- Kč/den
Sprchovací židle 5,- Kč/den
Chodítko 5,- Kč/den
Noční stolek k lůžku 5,- Kč/den
Invalidní vozík mechanický 10,- Kč/den
Procházkové křeslo polohovací 12,- Kč/den
Polohovací lůžko mechanické včetně matrace, hrazdy, hrazdičky, bočních zábran 20,- Kč/den

Polohovací lůžko elektrické včetně matrace, hrazdy, hrazdičky, bočních zábran


Antidekubitní matrace s kompresorem

25,- Kč/den


10,- Kč/den

Pomoc při přepravě, montáž / demontáž lůžka

100,- Kč/hod.

Ceník je platný od 1.1.2017

Těšíme se na Vaši návštěvu