Projekt na vybudování odlehčovací služby v nové budově Charity

Bohumín na Slezské ulici 295 ve Starém Bohumíně

 

Bližší informace k finacování rekonstrukce a přístavby budovy viz níže:

Dotace IROP