PROJEKTY

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY:

ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

1. Dluhové poradenství (r. 2010 - 2018 včetně)
Cílem tohoto projektu je zlepšovat finanční gramotnost občanů. Problematika dluhů (exekuce, insolvence/oddlužení/osobní bankrot, práva a povinnosti dlužníků, věřitelů, exekutorů). 

2. Spotřebitelské poradenství (r. 2011 - 2018 včetně)

Cílem tohoto projektu je zlepšovat informovanost občanů o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. 

 

UKONČENÉ PROJEKTY

1. Ekospotřebitel – Zelená domácnost (r. 2005, 2006, 2007)

Ve spolupráci s BEZK (Brontosauří ekocentrum zelený klub) poskytovala Občanská poradna poradenství v oblasti ekologického spotřebitelství, podílela se na distribuci letáků o ekospotřebitelství.


2. Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovněprávních vztazích (r. 2005-2006)

Cílem tohoto projektu bylo komplexní zmapování a průběžný monitoring situace dodržování lidských práv v pracovně-právních vztazích, jeho analýza, mediace vybraných případů a návrh opatření vedoucích k zlepšení situace. Poradna poskytovala poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů v následujících oblastech: závislá činnost – pracovní poměry, závislá činnost – práce konané mimo pracovní poměr, ochrana pracovníků, zaměstnanost – zprostředkování zaměstnání, rekvalifikace, hmotné zabezpečení uchazečů o práci a OSVČ. Poradna spolupracovala na distribuci informačních letáků a zpracovávala statistickou evidenci k tématu pracovně – právní vztahy, kterou předkládala k dalšímu zpracování spolupracující organizaci - Smlouva o spolupráci Asociaci občanských poraden v Praze.
 
3. Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku (2008)
V rámci tohoto projektu je v poradně poskytováno osobní poradenství v oblasti bydlení a distribuovány letáky na aktuální témata k bydlení.


4. Internetporadna (2005)
Poradna, která na svých webových stránkách s celorepublikovou působností poskytuje poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké. Z titulu redaktora v sekci občanského poradenství jsme zodpovídali operátorem svěřené internetové dotazy občanů.

5. Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku (r. 2006, 2007)
V rámci tohoto projektu je v poradně poskytováno osobní poradenství v oblasti bydlení a distribuovány letáky na aktuální témata k bydlení.

6. Environmentální občanské poradenství (r. 2006 – 2008)
Spolupráce na projektu se společností BEZK (Brontosauří ekocentrum zelený klub), projekt vedl k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem (udržitelnější způsob obývání světa).
Projekt Environmentální občanské poradenství byl spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky.