Nízkoprahové denní centrum  pro osoby bez přístřeší

Služba byla v roce 2015 a 2016 z projektu "Podpora služeb sociální prevence". V letech 2017 až 2019 bude finančně podpořena z projektu "Podpora služeb sociální prevence 2".

 

Více infromací viz níže:

Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2"

 

 

Motto:

"Uvidíte, že láska je těžké břemeno. Těžší,než kotlík polévky a košík chleba. Ale vy si zachováte laskavost a úsměv. Nestačí dávat polévku a chleba. To dovedou i bohatí. Ale vy jste služebníci chudých. Oni jsou vaši páni - velmi citliví a nároční, jak poznáte. Vy je ale budete milovat, protože jen kvůli vaší lásce vám odpustí, že jim dáváte chleba."     

                                                                                                      Sv. Vincenc z Pauly

 

Poslání služby:

Sociální služba Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Charity Bohumín je určena lidem - mužům a ženám starším 18-ti let, kteří se ocitli bez přístřeší. Naši klienti mají možnost využít zázemí k odpočinku, vyprat a uložit si své oblečení, umýt se, najíst se. Mohou se s pracovníky poradit o věcech, se kterými si nevědí rady nebo se kterými potřebují pomoci nebo aby změnili svou životní situaci.

 

 

Vymezení nepříznivých sociálních situací, na které služba reaguje:

Ztráta bydlení či ubytování a s tím související:

-  absence podmínek pro osobní hygienu                                                                     -  omezení či ztráta návyků péče o vlastní osobu                                                          -  absence potravinového servisu (strava či umožnění přípravy stravy)                       -  ztráta kompetencí při vyřizování osobních záležitostí (vyřizování osobních dokladů, vyřizování na úřadech, péče o své zdraví, hospodaření s financemi, zajišťování ubytování, vyhledávání volných pracovních míst, dobrá spolupráce s úřady, zajištění následných služeb či komerčních služeb                                                                                                                           -  ztráta bezpečného prostoru a možnosti ukládat si své osobní věci v bezpečí                                                                                                                                        -  omezení nebo ztráta pracovních návyků                                                
-  omezení nebo ztráta sociálních a rodinných kontaktů

 

Cíle služby:

 • Klient, který je sytý, umytý, vhodně oblečený                                                                 - klientům poskytneme zázemí pro využití jednoduché stravy, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci a vytvoření prostoru pro odpočinek
 • Klient, který se cítí bezpečně                                                                                             - klientům poskytneme bezpečný prostor k tomu, aby se nestávali oběťmi trestné činnosti (okrádání, vyhrožování, fyzické napadání)
 • Klient, který se cítí užitečný                                                                                  - klientům poskytneme možnost udržení nebo získání pracovních návyků formou jejich dobrovolné pomoci při chodu denního centra
 • Klient, který má informace a podporu                                                                               - klientům pomúžeme informací o možnostech řešení jeho situace nebo podporou k dosažení co největší samostatnosti podle jeho individuálních možností (pomoc s řešením financí, zdraví, osobních dokladů, bydlení, zaměstnání)

   

Cílová skupina:

Služba je určena dospělým mužům a ženám bez přístřeší starším 18-ti let.

 

Službu neposkytujeme:

 • osobám trvale odkázaným na invalidní vozík 
 • nevidomým nebo neslyšícím bez doprovodu
 • cizincům bez tlumočníka

   

Zásady poskytované služby: 

 • Respektování důstojnosti - každý člověk je jedinečnou bytostí. Pracovníci ke klientům přistupují laskavě, bez předsudků. 
 • Respektování svobody volby – pracovníci respektují svobodnou volbu klienta při konkrétních krocích v řešeních jeho nepříznivé situace.
 • Individuální přístup – pracovníci přistupují ke klientovi s ohledem na jeho možnosti. Klient si sám určuje rozsah využití nabízených služeb.
 • Nízkoprahovost   právo na vstup do denního centra mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny. Klient může službu využívat bez předchozí domluvy, bez doporučení.
 • Anonymita – při využívání služby nemusí klient sdělovat své jméno a další osobní údaje, neprokazuje svou totožnost 
 • Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti.

 

Kapacita:

Denní centrum je nízkoprahové zařízení, poskytující služby pro docházející osoby bez přístřeší s momentální kapacitou 10 osob ve vnitřních prostorách a do 30 ti osob na zahradě.

 

Rozsah poskytování základní služby:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat tyto služby:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (sprcha, vyprání prádla)
 • poskytnutí jednoduché stravy (polévka s chlebem, káva, čaj, možnost přípravy vlastní stravy, zakoupení stravy, strava navíc v rámci odměn za pracovní terapii)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyřizováním osobních dokladů, doprovod na úřady, doprovod k lékaři, pomoc s finančním hospodařením - ukládání a výběr peněz, pomoc se zajišťováním bydlení, vyhledávání volných pracovních míst, podpora dobré spolupráce s úřady, zajišťování následných služeb)

Dále posyktujeme:

 • možnost uskladnění náhradní sady šatstva klienta zdarma

 

Kontakty:

Tel.: 733 676 651, 593 035 046, 736 766 021

Drátovenská 197, Bohumín-Pudlov, 735 51

Vedoucí služby: Bc. Mária Míčková, DiS.

 

 

Chcetě nás upozrnit na nějaké chyby? Máte nějaké náměty či

připomínky?

Pravidla_pro_vyrizovani_pripominek_a_stiznosti_DC

Formular_pro_prijeti_a_reseni_pripominky_a_stiznosti_DC

 

Vše je pro  nás motivací k tomu, jak naši práci dělat lépe.

 

 

Kde nás najdete:

https://mapy.cz/zakladni?x=18.3440255&y=49.8965612&z=17&base=ophoto&source=addr&id=10810308

 

 

Ochrana osobních údajů:

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta)