Charita Bohumín vznikla 1.3.1997. Je církevní organizací s vlastní právní subjektivitou. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR dne 14.09.1998, číslo evidence 8/1-08-706/1998. Jejím zřizovatelem je ostravsko-opavský biskup.

Charita Bohumín je jednou ze složek Diecézní charity ostravsko-opavské, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Posláním Charity Bohumín je pomáhat sociálně potřebným občanům, starým a nemocným osobám, a podílet se na zajišťování humanitární pomoci potřebným u nás i v zahraničí.

Financování činnosti Charity Bohumín je zabezpečováno prostředky ze státních dotací, dotací MSK, veřejných finančních prostředků města Bohumín, veřejných sbírek, darů občanů a podnikatelů, z plateb občanů za poskytované služby.

Charita Bohumín působí ve městě Bohumíně a okolí. Humanitární pomoc a organizaci veřejných sbírek realizuje nejen na území své působnosti, ale i v širším okolí (Dětmarovice, Orlová, Věřňovice, Dolní Lutyně, Rychvald).

Činnost Charity Bohumín je spolufinancována z dotace Moravskoslezského kraje a Města Bohumín.

logologo Město Bohumín

 

Činnosti Charity Bohumín:

  •          sociální služby:

- domov pro seniory    

- odlehčovací služby

- nízkoprahové denní centrum

- noclehárna

- odborné sociální poradenství

  •          charitní šatník
  •          půjčovna ošetřovatelských pomůcek
  •          potravinová pomoc
  •          Tříkrálová sbírka


Charita Bohumín má 20 zaměstnanců, kteří pracují v oblasti poskytování sociálních služeb. Humanitární pomoc a veřejné sbírky jsou realizovány za velké pomoci dobrovolníků.

Charita Bohumín
Štefánikova 957
735 81  Bohumín – Nový Bohumín

tel.: 593 035 048,736 766 021
e-mail: info@bohumin.charita.cz

web: bohumin.charita.cz

 

IČ: 66182565
číslo účtu: 1724906339/0800

  • statutární zástupce:                Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS., ředitelka
  • Rada Charity Bohumín:          Mgr. Aleš Ligocký, předseda rady

                                               Ing. Krisitna Stoszková

                                               Ing. Josef Stoklasa

                                               Ing. Jaromír Změlík

                                               Hedvika Běhálková

Otevírací doba kanceláře ředitele Charity Bohumín:

Pondělí                                   8.00 – 12.00, 13.00 - 16.00

Úterý                                       8.00 – 12.00

Středa                                     8.00 – 12.00, 13.00 - 16.00

Čtvrtek                                    8.00 – 12.00

Pátek                                       jen domluvené schůzky

  • Je možno zde zakoupit křestní roušky, křestní svíčky, svíčky ke svatému přijímání, odborné klihy i beletrii, růžence a jiné devocionálie.
  • Zde také můžete získat informace k jednotlivým sociálním službám Charity Bohumín, předat žádosti o přijetí do domova pro seniory, či na odlehčovací službu.
  • Kde nás najdete:http://www.mapy.cz/s/9LWf