Charitní nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Drátovenská 197, Bohumín-Pudlov, 735 51 Drátovenská 197, 73551 Bohumín-Pudlov Vedoucí zařízení: Bc. Mária Míčková, DiS. - vedoucí zařízení
 • Tel.: 596 013 606, 733 676 651
 

 

Motto

 

Uvidíte, že láska je těžké břemeno, těžší než kotlík polévky a košík chleba. Ale vy si zachováte laskavost a úsměv. Nestačí dávat polévku a chleba. To dovedou i bohatí. Ale vy jste služebníci chudých. Oni jsou vaši páni – velmi citliví a nároční, jak poznáte. Vy je ale budete milovat, protože jen kvůli vaší lásce vám odpustí, že jim dáváte chleba."

 

sv. Vincenc z Pauly

 

 

 

POSLÁNÍ

 

 

 

Denní centrum Charity Bohumín poskytuje lidem, kteří se vlivem nepříznivé sociální situace ocitli bez přístřeší, pomoc k začlenění do běžného života.

 

 

 

CÍLE

 

 • Vytvoření zázemí klientům pro využití jednoduché stravy, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci a pro odpočinek.

 • Poskytnutí bezpečného prostoru k tomu, aby se klienti nestávali oběťmi trestné činnosti (okrádání, vyhrožování, fyzické napadání).

 • Pomoc klientům k udržení nebo získání pracovních návyků formou jejich dobrovolné pomoci při chodu denního centra.

 • Podpora k dosažení co největší samostatnosti podle individuálních možností klienta (pomoc s řešením financí, osobních dokladů, bydlení, zaměstnání).

   

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

 

 

Služba je určena dospělým mužům a ženám bez přístřeší starším 18-ti let.

 

 

 

Negativní cílová skupina

 

Služba není poskytována osobám:

 

osoba trvale odkázána na invalidní vozík,

 

nevidomý nebo neslyšící bez doprovodu,

 

cizinci bez tlumočníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

 

 

Respektování důstojnosti - každý člověk je jedinečnou bytostí. Pracovníci ke klientům přistupují laskavě, bez předsudků.

 

Respektování svobody volby – pracovníci respektují svobodnou volbu klienta při konkrétních krocích v řešeních jeho nepříznivé situace.

 

Individuální přístup – pracovníci přistupují ke klientovi s ohledem na jeho možnosti. Klient si sám určuje rozsah využití nabízených služeb.

 

Nízkoprahovost  – právo na vstup do denního centra mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny. Klient může službu využívat bez předchozí domluvy, bez doporučení.

 

Anonymita – při využívání služby nemusí klient sdělovat své jméno a další osobní údaje, neprokazuje svou totožnost.

 

Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti.

 

 

 

KAPACITA

 

 

 

Denní centrum je nízkoprahové zařízení, poskytující služby pro docházející osoby bez přístřeší s momentální kapacitou 10 osob ve vnitřních prostorách a do 30 ti osob na zahradě.

 

 

 

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ ZÁKALDNÍCH SLUŽEB

 

 

 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat tyto služby:

 

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  (sprcha, vyprání prádla)

 • poskytnutí jednoduché stravy

  (polévka s chlebem, káva, čaj, možnost přípravy vlastní stravy, zakoupení stravy, strava navíc v rámci odměn za pracovní terapii)

  c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

   záležitostí (pomoc s vyřízením osobních dokladů, doprovod na úřady, doprovod k lékaři, pomoc s finančním hospodařením – ukládání a výběr peněz, pomoc se zajišťováním bydlení, vyhledávání volných pracovních míst, podpora dobré spolupráce s úřady, zajišťování následných služeb).

   

 

DÁLE POSKYTUJEME

 

 

 

Možnost uskladnění náhradní sady šatstva klienta zdarma.

 

Charita Bohumín

Seznam lidí:

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - ředitel Bc. Mária Míčková, DiS. - vedoucí zařízení Karin Vitová, DiS. - sociální pracovník

Seznam služeb: