Charitní dům pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně

Farská 301, Bohumín-Starý Bohumín, 735 81 Farská 301, 73581 Starý Bohumín

Seznam lidí:

Hedvika Běhálková - pracovník sociálních služeb Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - ředitel

Seznam služeb: