PROJEKTY

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY:

1. Dluhové poradenství (r. 2010-2012)
Cílem tohoto projektu je zlepšovat finanční gramotnost občanů ČR. V poradně je poskytováno osobní poradenství v problematice dluhů a relevantních kategorií (exekuce, práva a povinnosti dlužníků, práva a povinnosti věřitelů a další). Další informace o projektu naleznete zde.

2. Internet Poradna (2005 - neomezeně)
Od ledna r. 2005 spolupracujeme s občanským sdružením Internet Poradna, které na svých webových stránkách s celorepublikovou působností poskytuje poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a jejich blízké. Z titulu redaktora v sekci občanského poradenství zodpovídáme operátorem svěřené internetové dotazy občanů.

3. Spotřebitelské poradenství (r. 2011)
Cílem tohoto projektu je zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. V rámci tohoto projektu je v poradně nabízeno a poskytováno občanům osobní poradenství, provádí se sběr statistických údajů a zajišťuje se propagace projektu.

UKONČENÉ PROJEKTY

1. Ekospotřebitel – Zelená domácnost (r. 2005, 2006, 2007)

Ve spolupráci s BEZK (Brontosauří ekocentrum zelený klub) a AOP poskytovala Občanská poradna poradenství v oblasti ekologického spotřebitelství, podílela se na distribuci letáků o ekospotřebitelství.


2. Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovněprávních vztazích (r. 2005-2006)

Cílem tohoto projektu bylo komplexní zmapování a průběžný monitoring situace dodržování lidských práv v pracovně-právních vztazích, jeho analýza, mediace vybraných případů a návrh opatření vedoucích k zlepšení situace. Poradna poskytovala poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů v následujících oblastech: závislá činnost – pracovní poměry, závislá činnost – práce konané mimo pracovní poměr, ochrana pracovníků, zaměstnanost – zprostředkování zaměstnání, rekvalifikace, hmotné zabezpečení uchazečů o práci a OSVČ. Poradna spolupracovala na distribuci informačních letáků a zpracovávala statistickou evidenci k tématu pracovně – právní vztahy, kterou předkládala k dalšímu zpracování spolupracující organizaci - Smlouva o spolupráci Asociaci občanských poraden v Praze.
 
3. Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku (2008)
V rámci tohoto projektu je v poradně poskytováno osobní poradenství v oblasti bydlení a distribuovány letáky na aktuální témata k bydlení.

4. Spotřebitelské poradenství (r. 2006)
Cílem tohoto projektu bylo zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. V rámci tohoto projektu bylo v poradně nabízeno a poskytováno občanům osobní poradenství, distribuován leták o předváděcích zájezdech, byl prováděn sběr statistických údajů a odesílán spolupracujícímu subjektu – Asociaci občanských poraden v Praze.

5. Dluhové poradenství (r.2006-2007)
Výsledky průběžných statistik Občanské poradny v Bohumíně vykazovaly zvýšenou poptávku občanů po poradenství v oblasti zadlužení (práva a povinnosti dlužníků, věřitelů, ručitelů, rodinný a osobní rozpočet, exekuční řízení, aj.) a to nejen s dluhy vůči pronajímateli bytů, ale také vůči jiným věřitelům a poskytovatelům finančních produktů (rychlých půjček, nákupu zboží na splátky, ap.). V reakci na tuto skutečnost a díky finanční podpoře Nadačního fondu občanského poradenství ČR jsme zahájili projekt dluhového poradenství poskytovaného v limitovaném období od 1.7.2006 do 30.6.2007, v rámci kterého věřitelům i dlužníkům (oprávněným i povinným) jsme nabízeli bezplatnou pomoc na aktuální finanční témata.

6. Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku (r. 2006, 2007)
V rámci tohoto projektu je v poradně poskytováno osobní poradenství v oblasti bydlení a distribuovány letáky na aktuální témata k bydlení.

7. Spotřebitelské poradenství – nákupy na splátky (r. 2007)
Naplňování tohoto projektu má za cíl zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. V rámci tohoto projektu je v poradně nabízeno a poskytováno občanům osobní poradenství, distribuován leták „Prevence dluhové spirály“, prováděn sběr statistických údajů a odesílán spolupracujícímu subjektu – Asociaci občanských poraden v Praze.

8. Environmentální občanské poradenství (r. 2006 – 2008)
Od r. 2006 do r. 2008 spolupracujeme s BEZK (Brontosauří ekocentrum zelený klub) na projektu, který vede k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem (udržitelnější způsob obývání světa).
Projekt Environmentální občanské poradenství je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky.