Nízkoprahové denní centrum  pro osoby bez přístřeší

Služba byla v roce 2015, 2016 i roce 2017 finančně podpořena dotací Moravskoslezského kraje z programů: Program na podporu poskytování sociální služeb a programu Podpora služeb sociální prevence 1 a 2.

 

 

Motto:

"Uvidíte, že láska je těžké břemeno. těžší,než kotlík polévky a košík chleba. Ale vy si zachováte laskavost a úsměv. Nestačí dávat polévku a chleba. To dovedou i bohatí. Ale vy jste služebníci chudých. Oni jsou vaši páni - velmi citliví a nároční, jak poznáte. Vy je ale budete milovat, protože jen kvůli vaší lásce vám odpustí, že jim dáváte chleba."     

                                                                                                      Sv. Vincenc z Pauly

 

Poslání služby:

 Denní centrum Charity Bohumín poskytuje lidem, kteří se vlivem nepříznivé sociální situace ocitli bez přístřeší, pomoc k začlenění do běžného života. 

 

Cíle služby:

 • Vytvoření zázemí klientům pro využití jednoduché stravy, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci a vytvoření prostoru pro odpočinek
 • Poskytnutí bezpečného prostoru k tomu, aby se klienti nestávali oběťmi trestné činnosti (okrádání, vyhrožování, fyzické napadání)
 • Pomoc klientům k udržení nebo získání pracovních návyků formou jejich dobrovolné pomoci při chodu denního centra
 • Podpora k dosažení co největší samostatnosti podle individuálních možností klienta (pomoc s řešením financí, osobních dokladů, bydlení, zaměstnání)

   

Cílová skupina:

Služba je určena dospělým mužům a ženám bez přístřeší starším 18-ti let.

 

Službu neposkytujeme:

 • osobám trvale odkázaným na invalidní vozík 
 • nevidomým nebo neslyšícím bez doprovodu
 • cizincům bez tlumočníka

   

Zásady poskytované služby: 

 • Respektování důstojnosti - každý člověk je jedinečnou bytostí. Pracovníci ke klientům přistupují laskavě, bez předsudků. 
 • Respektování svobody volby – pracovníci respektují svobodnou volbu klienta při konkrétních krocích v řešeních jeho nepříznivé situace.
 • Individuální přístup – pracovníci přistupují ke klientovi s ohledem na jeho možnosti. Klient si sám určuje rozsah využití nabízených služeb.
 • Nízkoprahovost   právo na vstup do denního centra mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny. Klient může službu využívat bez předchozí domluvy, bez doporučení.
 • Anonymita – při využívání služby nemusí klient sdělovat své jméno a další osobní údaje, neprokazuje svou totožnost 
 • Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti.

 

Kapacita:

Denní centrum je nízkoprahové zařízení, poskytující služby pro docházející osoby bez přístřeší s momentální kapacitou 10 osob ve vnitřních prostorách a do 30 ti osob na zahradě.

 

Rozsah poskytování základní služby:

Poskytovatel se zavazuje poskytovat tyto služby:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (sprcha, vyprání prádla)
 • poskytnutí jednoduché stravy (polévka s chlebem, káva, čaj, možnost přípravy vlastní stravy, zakoupení stravy, strava navíc v rámci odměn za pracovní terapii)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyřizováním osobních dokladů, doprovod na úřady, doprovod k lékaři, pomoc s finančním hospodařením - ukládání a výběr peněz, pomoc se zajišťováním bydlení, vyhledávání volných pracovních míst, podpora dobré spolupráce s úřady, zajišťování následných služeb)

Dále posyktujeme:

 • možnost uskladnění náhradní sady šatstva klienta zdarma

 

Kontakty:

Tel.: 733 676 651, 596 013 606, 736 766 021

Drátovenská 197, Bohumín-Pudlov, 735 51

Vedoucí služby: Bc. Mária Míčková, DiS.

 

 

Kde nás najdete:

https://mapy.cz/zakladni?x=18.3440255&y=49.8965612&z=17&base=ophoto&source=addr&id=10810308


Organizace:

Charita Bohumín


Zařízení:

Charitní nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší


Seznam lidí:

 Zdenka Kniezková-Brňáková, DiS. - ředitelka 

 Bc. Mária Míčková, DiS. – vedoucí zařízení, sociální pracovník